B3-Stage bij Netwerk Nieuw Rotterdam

Vacature voor aanstaande b3-studenten: stage bij de Netwerk nieuw Rotterdam in de minorperiode

Vacature: Stagiair Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie waar jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen en zich vrijwillig inzetten voor Rotterdam. Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Onze focus ligt op kwetsbare jongeren. Denk hierbij aan jongeren met GGZ­ problematiek, jonge statushouders, jongeren die moeilijk contact maken en jongeren die (dreigen) uit (te) vallen op school.

We maken ons zorgen over de polarisatie in de samenleving, de onvrede en het doorgeslagen individualisme waaraan het collectief steeds vaker is ondergeschikt. We zien in het nieuws, maar ook in ons werk, dat steeds meer jongeren vastlopen. Ze worstelen met eenzaamheid, mentale gezondheid of het gevoel waardeloos te zijn. Het ontbreekt hen aan (sociale) vaardigheden om op een goede manier te kunnen deelnemen aan deze complexe samenleving. Steeds meer jongeren haken af, gaan geloven in complottheorieën of hebben geen vertrouwen meer in de ander. Deze problemen zien wij niet als slechts het probleem van een individu maar als symptomen van wat er in de samenleving gebeurt.

Bij Netwerk Nieuw Rotterdam vinden jongeren een plek waar ze gezien worden en vrienden maken, allerlei vaardigheden leren, waar ze nadenken over maatschappelijke thema’s en waar ze gezamenlijk van betekenis zijn voor kwetsbaren in Rotterdam. Zo gaan wij eenzaamheid tegen, bouwen jongeren aan hun zelfvertrouwen, komen ze sterker in de samenleving te staan en vormen zij samen de oplossing voor andere problemen in de stad.

Binnen onze jongerenclub organiseren we ontmoetings-, ontwikkelings- en vrijwilligersactiviteiten.

Binnen ons groeiende en intern gemotiveerde team is ruimte voor een 3e jaars stagiair Criminologie dieminimaal 24 uur per week beschikbaar is in het studiejaar 2024-2025 voor een periode van ongeveer maanden.

Winkelmandje